במסגרת "קול קורא לתכניות מתאר להתחדשות עירונית לשנת 2016" של האגף להתחדשות עירונית במשרד השיכון, נבחרה השכונה הוותיקה באור עקיבא להכנת תכנית מתאר להתחדשות. התכנית הינה מסמך אסטרטגי מנחה, שאינו סטטוטורי, הבא לשקף מגמות וחזון לצמיחת האזור תוך התווית עקרונות פיתוח פוטנציאליים עבור התחדשות עירונית.
בשטח התכנית קיימות כ-2400 יח"ד בהן מתגוררים כ-8,400 תושבים, כ-7000 מ"ר מסחר ורחוב מרכזי שאורכו כקילומטר. התכנית תהווה כלי אסטרטגי ותתווה מדיניות ברורה עבור עיריית אור עקיבא לפתרונות להתחדשות עירונית, עידוד יזמות למימושה, הבטחת התחדשות תוך שיפור איכות החיים של התושבים וללא פגיעה בהם.

מיקום /
אור עקיבא
לקוח /
הרשות להתחדשות עירונית
שטח התכנית /
650 דונם
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה קולופאייב, אדר' אלינה גרינגאוז