מזרח העיר שפרעם מתוכנן להיות רובע מע""ר עם שימושים עירוניים ואזוריים של
מסחר, שירותים עירוניים, תעסוקה, מבני ציבור, מגורים ושטחים פתוחים.
אזור התעשיה והתעסוקה תוכנן תוך שימור הגבולות הפיזיים של המחצבה, שימוש במפלסי חציבה קיימים וניצול חומרי החפירה למילוי. בממשק עם המרקם העירוני הקיים מתוכננים שימושים בעלי אופי עירוני, ודרכי גישה למחצבת חנתון ולביר אל-מכסור הותוו דרך אזור התעשיה.
מיקום /
מזרח העיר שפרעם
לקוח /
רמ"י באמצעות מקיף פיתוח ותשתיות בע"מ
שטח התכנית /
900 דונם
היקף /
650,000 מ"ר
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' גבי רובינסקי-אט, מריה נחטיגר- מתכננת ערים, אדר' מידד לוי