התכנית קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של הישוב
בקיבולת אוכלוסיה מקסימלית של 24,000 תושבים,
מהווה תשתית לפיתוח היישוב ולצמיחתו
ובסיס תכנוני להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה.

מיקום /
ג'סר-א-זרקא
לקוח /
מנהל התכנון
שטח התכנית /
1,800 דונם
היקף /
24,000 תושבים
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה קולופאייב, אדר' נועם רביב