התכנית מציעה הרחבה לאזור התעשיה הקיים שגיא-2000, המשרת את מגמת המעבר של חברות לפארקי תעשיה הכוללים שירותים מגוונים וניהול אינטגרטיבי. הפיתוח וההרחבה של אזור התעשיה נשענים על נגישות האזור לכביש 73 ולרכבת העמק העוברת מדרום.

מיקום /
עמק יזרעאל, בסמוך לקיבוץ גניגר ולמגדל העמק
לקוח /
רשות מקרקעי ישראל
שטח התכנית /
90 דונם
היקף /
כ-31,000 מ"ר
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר' איוון אורמוש