מיקום /
רמת דלתון
לקוח /
תפן יוזמות בע"מ
מתכנני הפרויקט /
אדר' שאול ליבוביץ'