תכנית לשכונת מגורים המהווה המשך ישיר למרקם המגורים של תרשיחא ומחברת בין אזור התעסוקה המאושר לעיר הבנויה. שטח התכנית מאופיין בתנאים טופוגרפיים קשים במיוחד והתכנון המוצע כולל 15 סוגי מבננים ממגוון טיפוסי בינוי: צמודי קרקע, מדורגים ומבנים בבניה רוויה. התכנית כוללת שטחים ציבוריים פתוחים אינטנסיביים, שטחי מסחר ושטחי ציבור למעונות יום, גני ילדים ושירותים שכונתיים.

מיקום /
מעלות תרשיחא
לקוח /
משרד הבינוי והשיכון
שטח התכנית /
360 דונם
היקף /
760 יח"ד, כ-3,400 נפש.
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר' איוון אורמוש