תכנון מחדש של המרכז הרפואי לצורך התאמתו לסטנדרטים רפואיים מודרניים לרבות: תוספת מבנים חדשים, הריסת מבנים, פרישת מערכת השטחים הפתוחים ופיתוחם כמרחבי שהיה, הסדרת תנועת הולכי רגל, הסדרת מערכת התנועה בבית החולים לרבות הכניסה אליו ושיפור חזות בית החולים

מיקום /
חדרה
לקוח /
משרד הבריאות
שטח התכנית /
230 דונם
היקף /
1900 מיטות, 254,000 מ"ר עיקרי, 52,000 מ"ר - מבני חניה ייעודיים
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית דר, מריה נחטיגר - מתכננת ערים