תכנית מפורטת להתחדשות עירונית- פינוי 235 יח"ד והקמת 7 מתחמי מגורים חדשים בקיבולת של 1496 יח"ד. התכנית כוללת מתן הוראות בניה ופיתוח למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים בהתאם לתוספת האוכלוסייה הצפויה.

מיקום /
רחוב ליהמן, קרית ים
לקוח /
עירית קרית ים, בליווי משרד הבינוי והשיכון
שטח התכנית /
179 דונם
היקף /
1496 יח"ד
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה זמיחובסקי, אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר'מידד לוי, אדר' לנה קוצ'ר