שיפור אורבני של מתחם ירוד ע"י פינוי היחידות הקיימות והקמת 820 יח"ד חדשות,
שטחי משרדים, פיתוח שטח ציבורי פתוח ושטחי ציבור בנויים לרווחת הדיירים.
הפרויקט מכוון לניצול מיטבי של קרקע, תשתיות ומוסדות ציבור במרקם עירוני.

מיקום /
קריית ביאליק
לקוח /
עיריית קריית ביאליק
שטח התכנית /
44 דונם
היקף /
820 יח"ד, 27,000 מ"ר משרדים
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' איליה בוברוב