פיתוח המרכז התחבורתי הקיים ("מרכזית חוף הכרמל") כמוקד תעסוקה, מסחר ותיירות הנשען על מרכזית חוף הכרמל ועל זיקה לחוף הים. המתחם מתוכנן כרצף לפיתוח הקיים לאורך חוף הים, תוך יצירת מערכת שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים אל חוף הים, שילוב הפרויקט במערכת הסעה המונית של אוטובוסים, מטרונית ורכבת וחיבור למנהרות הכרמל. התכנית מציעה תוספת שטחים לתעסוקה, משרדים, מסחר ומלונאות. החזיתות המסחריות ומוקדי הפעילות יופנו אל טיילת הולכי רגל שתקושר אל הטיילת הקיימת לאורך רחוב סחרוב, ואל חוף הים באמצעות גשר הולכי רגל ואופניים שיעבור מעל מסילת הרכבת. התכנית מבטיחה את המשך תפקוד המרכז התחבורתי במשך כל שלבי הבניה ונקבעו בה שלבי ביצוע להבטחת השילוב בין אמצעי התחבורה השונים לתנועת הולכי הרגל בין הפרויקט לסביבתו.

מיקום /
המבואות הדרומיים של חיפה
לקוח /
אגד החזקות בע"מ
שטח התכנית /
66 דונם
היקף /
כ-166,000 מ"ר
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' לוצ'יאן פאינה, אדר' זינה רזייב, אדר' רוזי פישילביץ, אדר' לי רום כספי