התכנית קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של הישוב בקיבולת אוכלוסיה של 66,000 תושבים, מהווה תשתית לפיתוח היישוב ולצמיחתו ובסיס תכנוני להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה.

מיקום /
נשר
לקוח /
מנהל התכנון
שטח התכנית /
12,800 דונם
היקף /
66,000 יח"ד
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב, אדר' לי רום כספי