מיקום /
פארק הייטק בר לב
לקוח /
פארק הייטק בר-לב בע"מ
מתכנני הפרויקט /
אדר' שאול ליבוביץ'