תכנית מפורטת להרחבת אזור תעסוקה מרחבי קיים,
לצורך קליטת מפעלים חדשים, תוך שמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא.
התכנית מלווה במסמך רקע – תכנית אב.

מיקום /
גוש משגב
לקוח /
רמ"י באמצעות מקיף פיתוח ותשתיות בע"מ
שטח התכנית /
570 דונם
היקף /
8000 מ"ר
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' גבי רובינסקי-אט, מריה נחטיגר- מתכננת ערים, אדר' מידד לוי