רה-תכנון לתב"ע מאושרת לפארק לתעשיות הייטק בבאר שבע. התכנית מציעה מתחם תעסוקה עירוני הכולל שטח לפארק מדע ולקמפוס טכנולוגי צבאי. המתחם, הנגיש לתחנת הרכבת ואוניברסיטת בן-גוריון, יאפשר התפתחות ברמה גבוהה של העיר בתחום תעשיות עתירות ידע. פארק המדע יהיה פעיל בכל שעות היום וייבנה בסטנדרטים אחידים, כמקשה אחת וע"י גורם אחד.

מיקום /
באר שבע
לקוח /
גב ים נגב
שטח התכנית /
500 דונם
היקף /
200,000 מ"ר
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' שירי חיות-מילר