בינוי לביצוע של שכונת מגורים חדשה במזרח העיר בהתאם לתב"ע מאושרת ק/425. התכנון כולל מגוון טיפוסי בניין במבנים בני 3-23 קומות, מתן פתרונות חניה בהתאם לנדרש בתקן, מתן הנחיות מיוחדות לעיצוב חזיתות מבנים הפונות לרחובות הראשיים בשכונה, תכנון בהתאם לשלביות הביצוע המוגדרת בתב"ע ועוד.

מיקום /
קרית ביאליק
לקוח /
ח.פ.ת - חברה לפיתוח ולתשתיות בע"מ
שטח התכנית /
1100 דונם
היקף /
4600 יח"ד
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' אלנה זמיחובסקי, אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר' מידד לוי