תכנית לרובע מגורים חדש "שער טבעון" על אדמות קיבוץ שער העמקים, בסמוך לצומת העמקים. השכונה צמודה לשכונת אלרואי, סמוכה לכביש מס' 7213 העולה מצומת העמקים למכללת אורנים ולטבעון. הנגישות לרובע מתוכננת תוך הישענות על הצומת הקיים, ובהתיחסות למחלף שיוקם בצומת כביש 75/6 על פי המתוכנן בתמ"א 31/א/3. בתכנית מוצעת מערכת שטחים ציבוריים שתקשור את שכונת אלרואי הקיימת עם רובע המגורים החדש ותתרום לשיפור השירותים האזרחיים לתושבי אלרואי.

מיקום /
טבעון
לקוח /
רשות מקרקעי ישראל
שטח התכנית /
300 דונם
היקף /
522 יח"ד, מהן 20% יח"ד קטנות (עד 75 מ"ר שטח עיקרי כולל ממ"ד)
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט,, אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר' מידד לוי