מיקום /
מפרץ חיפה
מתכנני הפרויקט /
אדר' לוצ'יאן פאינה