התכנית קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של המועצה, מהווה תשתית לפיתוח 13 יישובים ומוקדי פעילות אחרים הכלולים בה ולשמירת השטחים הפתוחים המגוונים שהיא מכילה. התכנית מהווה בסיס תכנוני להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה.

מיקום /
מועצה אזורית מגידו
לקוח /
מנהל התכנון
שטח התכנית /
173,000 דונם
היקף /
22,000 תושבים
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב, אדר' רוזי פישילביץ