התכנית קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של המועצה בקיבולת אוכלוסיה של 30,000 תושבים, מהווה תשתית לפיתוח היישובים במועצה ולשמירה על השטחים הפתוחים בה ויוצרת ובסיס תכנוני להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה.

מיקום /
מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה
לקוח /
מנהל התכנון
שטח התכנית /
24,400 דונם
היקף /
30,000 תושבים
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה קולופאייב, אדר' נועם רביב