התכנית קובעת את המסגרת התכנונית הכוללת של הישוב בקיבולת אוכלוסיה של 96,000 תושבים, מהווה תשתית לפיתוח היישוב ולצמיחתו ובסיס תכנוני להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה. בין היתר, מציעה התכנית פיתוח שכונת מגורים ואזור תעשיה בשטח המחצבה במזרח העיר. תוכנית מפורטת לאזור זה קודמה במסגרת הותמ"ל ואושרה בסוף שנת 2017.

מיקום /
שפרעם
לקוח /
עירית שפרעם
שטח התכנית /
20,000 דונם
היקף /
96,000 תושבים
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, מריה נחטיגר- מתכננת ערים