קריית אריה הינה אזור תעסוקה ותעשיה הסמוך לאזורי מגורים ולאזורי תעסוקה נוספים, ומשמש בין היתר למשרדים והייטק, מפעלים, תעשיה מסורתית ואזורי מלאכה. בפועל, האזור אינו מממש את מלוא זכויות הבניה המאושרות, קיים בו קושי בהתמצאות במרחב ומחסור משמעותי בקישורים פעילים אל העיר. האזור מהווה אחד מ-6 אזורי תעסוקה מטרופוליניים משניים (אתמ"מים) המסומנים בתמ"מ 21/3. תכנית המתאר הוכנה בהתאם להוראה בתמ"מ הקובעת חובת הכנת תכנית מתאר מקומית לאזורי תעסוקה משניים. החזון שהגדיר צוות התכנון עבור קריית אריה רואה באזור זה מרכז תעסוקה משגשג, אטרקטיבי ותחרותי ביחס לסביבתו, המשלב שימושי תעסוקה, פנאי ותרבות לצד פיתוח סביבתי ועירוני של צירים נופיים משמעותיים במתחם. התכנית עוסקת במגוון נושאים, ביניהם: יצירת התנאים לפיתוח מואץ של האזור, פיתוח המרחב הציבורי וניצול המרחב התלת-מימדי, קביעת כללים להתערבות במגרשים בנויים, חיזוק הקשר למערך העירוני הכולל, שיפור הנגישות לתחבורה ציבורית, שיפור איכות הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים ועוד.

מיקום /
צפון מערב פתח תקוה
לקוח /
עיריית פתח תקווה
שטח התכנית /
2,300 דונם
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב, אדר' עדי רייך-רומן, אדר' אשכר גולדברג