תכנון שכונה חדשה ופארק עתיקות עירוני במזרח העיר. השכונה משלבת צמודי קרקע ובניה מדורגת בשטח בו התגלו שרידים היסטוריים בעלי חשיבות גבוהה. בנוסף כוללת התכנית הסדרה סטטוטורית של הפיתוח הקיים בנחל קרת, הנגשת השכונה לקריית החינוך המתוכננת מצפון וחיבור לשכונה חדשה המוצעת מדרום.

מיקום /
יקנעם
לקוח /
עיריית יוקנעם
שטח התכנית /
380 דונם
היקף /
כ-220 יח"ד
סטטוס /
בתכנון
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' גבי רובינסקי-אט, אדר' מידד לוי