הסדרת תשתיות תומכות, לשכונות המגורים המתוכננות
בשטחי בסיסים צבאיים מתפנים במרכז הארץ.

מיקום /
מחוז ת"א, מחוז מרכז
לקוח /
מנהל התכנון
סטטוס /
ריבוי תכניות בשלבי תכנון ואישור שונים
מתכנני הפרויקט /
אדר' עדי רייך-רומן