תכנית לתשתית לאומית להקמת תחנת כח במחזור משולב המוסקת בגז טבעי, בצמוד לתחת כוח קיימת "צפית". הפרויקט כולל חיבור התחנה למערכת הולכת חשמל של 400 קילו-ואט ולמערכת הולכת גז טבעי.
התחנה מייצרת כ-870 מגה ואט.

מיקום /
מצפון לתחנת המיתוג צפית, מדרום לקיבוץ כפר מנחם
לקוח /
דליה אנרגיות בע"מ
שטח התכנית /
450 דונם
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' עינת מנדלסון