"תכנית להקמת תחנת כוח במחזור משולב בהספק של כ- 360 MW.
הקונפיגורציה המתוכננת היא של 3 טורבינות גז מטיפוס AeroDerivative (LMS100) המייצרות כ- 100 מגוואט כל אחת ומשולבות בטורבינת קיטור אחת, תוך ניצול החום השיורי שנפלט מטורבינות הגז לייצור חשמל נוסף.
ע""פ עקרונות תכנית האב של משרד האנרגיה והמים, תחנת צומת אנרגיה היא אחד ממתקני ייצור החשמל המתוכננים למשק עד שנת 2020. ייחודיות התחנה מתבטאת בזמינות המיידית של האנרגיה המיוצרת, נצילות גבוהה של הטורבינות, גמישות תפעולית מרבית וזמן הקמה קצר."

מיקום /
ממערב לצומת פלוגות ומדרום לכביש 35, בצמוד למט"ש קריית גת
לקוח /
צומת אנרגיה בע"מ
שטח התכנית /
960 דונם
סטטוס /
אושרה
מתכנני הפרויקט /
אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב