fbpx

חזית הים הרצליה

סטטוס

היקף

3,600 ד', 3000 מ"ר מוקדי פיתוח, 2750 מ"ר מוקדי שירותי חוף, 90,000 מ"ר מלונאות במתחם מתארי, 10,000 מ"ר מסחר במתחם מתארי

לקוח

עיריית הרצליה + החברה לפיתוח תיירות בע"מ

מיקום

הרצליה

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' מרינה עובד, אדר' שרון רוזנפלד

התכנית הינה מפורטת ומתארית חלקית לכל רצועת החוף של העיר הרצליה (ללא מתחם המרינה).התכנית רואה את חזית הים של הרצליה כמרחב בעל רצועת חוף רחבה ומשוקמת המשלבת מגוון חופים הכוללים מוקדי פעילות לתיירות נופש ופנאי בשימת דגש על המאפיינים הייחודיים לכל מקטע, תוך חיזוק הקשר בין העיר והים והגנה על המצוק ועל בטיחות המשתמשים בחוף.עוד מציעה התכנית עורף חוף המייצר חזית ים עירונית, בעלת מרחב ציבורי אטרקטיבי כיאה לערי חוף. רחוב אלי לנדאו כשדרת העורף יתפקד כטיילת נופית וכרחוב המזמן הליכה ושהייה, יקושר למפלס חוף הים לאורכו ויהווה מרחב ציבורי איכותי ובסיס לפיתוח שימושים תיירותיים.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible