fbpx

מתח"מ דימונה

סטטוס

בהכנה

היקף

90 ד'

לקוח

הקרן לפיתוח דימונה

מיקום

דימונה

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה קולופאייב, אדר' גל אברהם

הקמת מרכז תחבורתי המשלב רכבת אוטובוסים ומוניות בכניסה לעיר דימונה לשימוש תושבי דימונה, ירוחם, הפזורה הבדואית, תושבי ערערה בנגב  וחיילי צה"ל המשרתים באזור.התכנית הינה ביוזמת ראש עיריית דימונה בהמשך לתכנית למסילת רכבת באר שבע אילת במסגרתה מיועד שטח לתחנת רכבת במקום  (מס' תכנית 605-0150086).במסגרת התכנית מוצע טרמינל אוטובוסים, רכבת, בניין משרדים, מסחר ומלונאות וכן שכונת מגורים, כל זאת תוך התאמת התכנון לתנאי האקלים המקומיים ויצירת גמישות תכנונית במבנים המוצעים בהתאם לצרכים המשתנים של העיר והתושבים.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible