fbpx

מסילות 5 ו-6

סטטוס

בהכנה

היקף

לקוח

נת"י

מיקום

שפיים-נתב"ג

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' נטע סטורמצה

המשרד משמש כיועץ אורבני לתוכנית עבור 2 מסילות רכבת כבדה נוספות משפיים (חיבור לתת"ל 65 ומסילות החוף) ועד לנתב"ג בציר איילון (בנוסף ל- 3 הקיימות וה- 4 המתוכננת).מטרת התוכנית:- לייצר חיבור מסילתי בין מטרופוליני מהיר (חיפה-גוש דן – באר שבע) ולהפרידו משירות המסילות הפרבריות- שירות רכבת כבדה המשתלב באופן מיטבי עם אמצעי התחבורה המשלימים במטרופולין ת"א (מטרו/רק"ל) להגעה מהירה לנקודות קצה.- מתן מענה לנתוני התוכנית האסטרטגית לרכבת ישראל 2040 – 70% מהנוסעים יעברו בציר איילון.במסגרת הייעוץ האורבני  – בחינת 3 חלופות לתוואי המסילות – קרקעי, מנהור וגישור בעיקר בהיבטי נצפות ובחינה מיקום 1-2 תחנות מבין 5 תחנות עפ"י קריטריונים אורבניים.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible